EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

QUI SOM?

L’etapa d’Educació Infantil consta de dos cicles: Primer (Llar d’Infantil) i segon cicle d'Educació infantil

Al primer cicle d'educació Infantil  trobem la classe dels Pollets (1 any) i la classe dels Pingüins ( 2 anys).

Al segon cicle d'Educació Infantil tenim la classe dels Lleons (3 anys), la classe dels Elephans (4 anys) i la classe de les Giraffes (5 anys).
 

QUÈ FEM AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL? 

ESPAIS D'APRENENTATGE 

Els diferents espais funcionen simultàniament oferint als nens diferents propostes de treball que trenquen amb la estructura tradicional de tots els nens fent el mateix a la mateixa vegada. D'aquesta manera es respecten els diferents interessos dels nens, les seves diferents necessitats educatives, els diferents ritmes maduratius o velocitat de treball. Cada nen, en petits grups o individualment, està fent activitats diferents que s'adapten de manera personalitzada a les seves necessitats, interessos i desenvolupament maduratiu.

Aprenen a partir del joc i l'exploració, però el joc esdevé un mètode d'aprenentatge i no un passatemps. Els infants podran escollir lliurement quin és l'espai al qual volen anar i podran escollir la proposta a fer dins aquell espai.
Els espais que oferim a la Llar són:

● Espai del joc simbòlic.

● Espai de construcció.

● Espai d'experimentació i manipulació.

● Espai de precisió, de psicomotricitat fina. 

PANERA DELS TRESORS (P1)

És un joc d'exploració i consisteix en oferir una panera als infants, la qual conté diferents tipus d'objectes de diversos materials. Aquests objectes pretenen desenvolupar els sentits dels infants i la descoberta.

JOC HEURÍSTIC:

Amb objectes quotidians (cadenes, rulos, anelles, retalls de roba…) posem i traiem començant a aprendre a classificar, mesurar, ordenar i moltes altres coses més.

L'HORA DE FER MÚSICA

Els jocs de falda es fan individualment i ens ajuden a apropar-nos al nen treballant el vincle afectiu tan important en aquestes primeres edats.
Els jocs de dits primer els fa l'educadora a cada nen i més endavant els nens començaran a fer-los sols imitant l'adult. Aquests jocs afavoreixen el desenvolupament de la psicomotricitat fina i el control dels dits de la mà.e amb els pals, etc. Amb les cançons mimades es fa un treball d'imitació i ajuda a la comprensió i memorització. Amb les danses intentem afavorir la imaginació i el control del propi cos en aquests tipus de moviments.
També utilitzem la caixa de les cançons. Aquesta està plena de caixes petites de diferents formes i grandàries i a cada una hi ha un objecte que es relaciona amb alguna cançó que ja hem treballat abans

 

LA PSICOMOTRICITAT

En les sessions de psicomotricitat els nens i les nenes prenen consciència del propi cos, de les relacions i les emocions, gràcies a la resposta que li dona l'adult. Entren en joc els sentits i les percepcions. A més del moviment i la comunicació, també es produeix un diàleg tònic entre l'infant i l'educadora i es facilita la descoberta de l'espai, dels objectes, del temps i la socialització.

 

QUÈ FEM AL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL?

ENGLISH 

A partir de P4 i P5 la llengua anglesa pren importància. Les tutores i totes les àrees que elles imparteixen es fan única i exclusivament en anglès, de manera que els alumnes utilitzen aquesta llengua estrangera per relacionar-se.

NOVES TECNOLOGIES

Integrem de manera natural en el currículum dels nostres alumnes les noves tecnologies amb la finalitat de potenciar les habilitats pròpies del segle XXI amb les tablets, l'utilització dels robots infantils Blue-bot i un panell interactiu per ajudar els alumnes a aprendre d'una forma ordenada i seqüencial, a estructurar el pensament i afavorir un aprenentatge transversal entre diferents disciplines, alhora que els alumnes s'introdueixen al llenguatge de programació.

IMPULS DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

Apadrinament lector dels alumnes de 4t de Primària amb els de P5 per dinamitzar la lectura i afavorir el desenvolupament de competències literària i social. El curs de P5 assisteix a la Biblioteca Municipal per conèixer la biblioteca, el fons i diferents àrees i activitats, fer-se el carnet d'usuari, posar en pràctica el servei de préstec , dur a terme activitats lúdiques entorn del món del llibre i el temps de lectura.

ESPAIS D'APRENENTATGE

Els espais d'aprenentatge són diferents ambients de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, explorar, interpretar, construir, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se... gaudint plenament del seu instint natural de descoberta i interactuant amb els altres nens i nenes de diferents edats ja que la diversitat possibilita la col·laboració des del respecte i el reconeixement.

 


Vincles d'interèsTambé et pot interessar...
Menú octubre

MENJADOR

El menjador de l'escola ofereix els seus serveis a tots els alumnes de l'escola, des dels més petits d'un any fins als alumnes de 16 anys. Per tal...

llegir més »

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

llegir més »

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESPORTIVES En totes les nostres activitats la línia de treball o l'eix a seguir és el mateix. Es busca un esport on l'ambient en el qual aprèn el ...

llegir més »

ESCOLA VERDA

Des de fa temps, a l'escola s'han estat  treballant diferents projectes, aïllats i de forma puntual, amb la temàtica sostenible. Veient la importàn...

llegir més »

DIPLOMA AMERICAN HIGH SCHOOL

BATXILLERAT DUAL

 El Batxillerat Dual, o Diploma Dual, és una doble titulació formada pel Batxillerat del país de l'alumne i el Batxillerat Estadonidenc. Això es ...

llegir més »