EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

QUI SOM?
L'etapa d'Educació Secundaria Obligatoria consta de dos cicles: el primer cicle (1r i 2n d'ESO) i el segon cicle (3r i 4t d'ESO)

QUÈ FEM A SECUNDÀRIA? 
Els alumnes de secundària participen d'un conjunt d'activitats que tenen com a objectiu l'educació integral dels alumnes.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL: Els continguts tutorials es seqüencien atenent a les diferents necessitats de cada edat. L'atenció individualitzada mitjançant entrevistes personals i familiars. Per completar els continguts bàsics tutorials es realitzen diversos tallers i xerrades de prevenció del consum de tabac i altres substàncies,de l'ús d'Internet, de sexualitat i afectivitat, d'alimentació … També, des de l'escola es fa l'orientació acadèmica i professional personalitzada per a cada alumne.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Dins el grup-classe es realitzen diferents activitats adaptades a les capacitats i ritmes dels diferents nois i noies, vetllant, però, per l'assoliment dels objectius fonamentals de cada àrea. Es realitzen desdoblaments (formació de dos grups) segons el nivell i ritme d'aprenentatge dels alumnes, per tal de fer una atenció més individualitzada.

ROBÒTICA Els alumnes de 1r a 3r d'ESO faran robòtica educativa durant un trimestre de la matèria de Tecnologia. És una activitat que permet desenvolupar de manera integral la creativitat, el raonament, la constància, el treball en equip, l'expressió oral i escrita, les tecnologies audiovisuals, etc. El programa inclou la construcció, programació i experimentació amb robots Mindstorms NXT de Lego. Els alumnes treballen en grups reduïts per tal de resoldre els reptes plantejats, de dificultat progressiva. És un projecte molt ben valorat a diversos països i recomanat per la UNESCO. Comptem amb la col.laboració d'un pare de l'escola, que realitza un voluntariat per l'empresa IBM. Es fa també una activitat extraescolar de robòtica durant el 1r trimestre, en diversos grups, que tindran com a objectiu presentar-se al concurs "First Lego League” el mes de febrer.

JORNADES DE TREBALL de 1r i 3r d'ESO.

ANGLÈS INTERDISCIPLINARI Conscients de la importància que té el coneixement de la llengua anglesa al món laboral actual, es potencia i s'incrementa l'ús d'aquesta llengua en altres matèries curriculars:

TECNOLOGIA EN ANGLÈS Els cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO realitzaran un trimestre de l'assignatura de Tecnologia, amb continguts seleccionats a l'efecte, en llengua anglesa.
ED. VISUAL I PLÀSTICA: 1h setmanal en anglès.
AULA TALLER: activitats pràctiques de Tecnologia utilitzant l'anglès.
SPEAKING: en diferents moments i espais, amb l'auxiliar de conversa.

EXÀMENS OFICIALS D'ANGLÈS, KET I PET Els alumnes de 2n d'ESO i de 4t d'ESO tenen l'opció de preparar-se per als exàmens oficials de Cambridge KET i PET. Gràcies a un acord entre la Fundació Escola Cristiana i la Universitat de Cambridge, el cost del dret d'examen resulta més econòmic. A les classes d'anglès es fan les sessions preparatòries, però això no pressuposa cap obligació de presentar-se a l'examen, sinó que aquesta decisió correspon a l'alumne/a i la família.  

EXÀMENS OFICIALS DE FRANCÈS, DELF A2 L'alumnat de 4t d'ESO que ho desitgi podrà realitzar l'examen oficial a l'Institut Francès de Barcelona, entre els mesos de maig i juny. Per tal de preparar aquesta prova, al llarg del curs se'ls posaran exàmens model equivalents al DELF A2 del Quadre Europeu de Llengües, així els alumnes i les seves famílies podran decidir la presentació o no a l'examen. S'anirà informant de les dates i preus d'examen a mida que tinguem les dades.

PROJECTE DE VOLUNTARIAT Com cada any, l'alumnat de 4t d'ESO realitzaran, dins de l'assignatura d'Educació Eticocívica, tasques d'ajuda, acompanyament i introducció a les noves tecnologies, a la Casa dels Avis del poble. Coordinats per la directora de la Casa dels Avis i per la professora de l'assignatura, hauran de realitzar les tasques que se'ls encomanin per tal d'ajudar els avis i àvies en aspectes diversos d'entreteniment i informació recíproca. És una tasca molt enriquidora, ja que els permet ser útils per a una franja de població del poble que necessita una dedicació especial i alhora poden aprendre de l'experiència i vivències dels usuaris de la Casa dels Avis.

APADRINAMENT D'ESPAIS PÚBLICS Activitats d'aprenentatge-servei en les quals, diversos grups d'alumnes tenen cura d'espais col·lectius del municipi, vetllant periòdicament pel seu bon estat i per la seva difusió i coneixement.

LECTURA EN PARELLES Alumnes voluntaris d'ESO, coordinats pels professors responsables de l'activitat, ajuden a llegir a alumnes de Cicle Inicial de Primària, en algunes hores del pati. Els textos tenen diferent grau de dificultat i s'anirà incorporant paulatinament també algun text en anglès.

LECTURA SETMANAL Per tal de fomentar el gust per la lectura, cada setmana els alumnes dels quatre cursos d'ESO disposen d'una hora de classe per dedicar-la a la lectura personal. Cada alumne porta el llibre que tria i en fa una valoració del seu interès. Aquesta activitat es valorarà a les àrees de llengua corresponents.


Vincles d'interèsTambé et pot interessar...
Menú desembre

MENJADOR

El menjador de l'escola ofereix els seus serveis a tots els alumnes de l'escola, des dels més petits d'un any fins als alumnes de 16 anys. Per tal...

llegir més »

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

llegir més »

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESPORTIVES En totes les nostres activitats la línia de treball o l'eix a seguir és el mateix. Es busca un esport on l'ambient en el qual aprèn el ...

llegir més »

ESCOLA VERDA

Des de fa temps, a l'escola s'han estat  treballant diferents projectes, aïllats i de forma puntual, amb la temàtica sostenible. Veient la importàn...

llegir més »

DIPLOMA AMERICAN HIGH SCHOOL

BATXILLERAT DUAL

 El Batxillerat Dual, o Diploma Dual, és una doble titulació formada pel Batxillerat del país de l'alumne i el Batxillerat Estadonidenc. Això es ...

llegir més »