Atenció al públic:

09:00h - 17:15h.

Sta. Joaquima de Vedruna, 1

08770 Sant Sadurní d’Anoia

93 891 04 18

escola@vedrunasantsadurni.cat

Educació primària

DESENVOLUPANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

El nostre objectiu

Proporcionem als nostres infants una educació que els permeti aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa. En definitiva aprendre a conviure i habitar en el món.
En aquesta etapa s’adquireixen les habilitats i competències aplicables a la vida quotidiana i es potencien els bons hàbits organitzatius i de treball que facilitaran la seva futura formació personal i intel·lectual.
Per assolir les competències combinen diverses metodologies i incorporem les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.

 • Atenció individual i seguiment personalitzat als alumnes (agrupaments flexibles amb la intervenció de dos mestres per aula, adaptació del material segons les necessitats i capacitats de cada alumne) i a les seves famílies.
 • Metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu.
 • Aprenentatge significatiu, aprendre fent.
 • Activitats complementàries destinades a la lectura, l’anglès, la robòtica i les TAC (amb tablets i chromebooks), la sostenibilitat i la tutoria de grup.
 • Avaluació contínua, amb recull i comentaris del treball dels alumnes i visualització a la la plataforma ClickEdu.
 • Comunicació estreta amb les famílies i entrevistes personals.
 • Educació en valors
 • La tecnologia digital apropa l’escola a les famílies i complementa el nostre currículum. Introduim la programació i la robòtica com a eines per desenvolupar les competències del s. XXI.
 • Impartim classes en català, castellà i anglès. Introduïm una segona llengua estrangera (francès) a partir de 5è. Incrementem les hores d’exposició a la llengua anglesa fent l’educació visual i plàstica i el coneixement del medi en aquesta llengua. Disposem d’un auxiliar de conversa nadiu. Facilitem l’accés als exàmens de Cambridge: Young Learners.
 • Descobrim les matemàtiques que hi ha en el dia a dia de la nostra vida. Els alumnes aprenen a partir del lligam entre les matemàtiques i la vida quotidiana d’una manera atractiva i divertida. Anem més enllà de la pròpia disciplina.
 • En l’àmbit de coneixement del medi apliquem la metodologia de Treball per Projectes quan és en anglès (Science). I realitzem un treball a partir del llibre utilitzant tècniques d’estudi diverses (esquemes, mapes de conceptes…) per comprendre millor la societat en què vivim.
 • En l’àmbit artístic utilitzem elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques i descobrir les nostres habilitats i capacitats creatives i artístiques.
 • En l’àmbit d’educació física valorem la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut i prenem consciència de quins són els propis límits i les possibilitats del cos en la realització d’activitats físiques diverses. Participem en jocs col·lectius de manera activa i respectuosa amb les normes i amb els companys. Des de 1r a 4t de primària assistim a la piscina municipal setmanalment a fer activitat aquàtica.
 • En l’àmbit d’educació en valors treballem la cultura religiosa a partir dels diferents valors que vertebren la nostra societat. Coneixem i respectem les religions que ens envolten.
 • Potenciem el treball de tutoria per mitjà de sessions individuals i col·lectives, així com l’educació en actituds d’aprenentatge tals com l’esforç, la constància, la tenacitat i el treball en equip.
 • Treballem una tarda a la setmana espais d’aprenentatge. Potenciem la creativitat, l’aprenentatge global i és una manera de posar en pràctica les habilitats i aprenentatges i des descobrir per ells mateixos.
 • Projectes interdisciplinaris
 • Gust per la lectura per tal que els alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.
 • Apadrinament lector dels alumnes de 4t de Primària amb els de P5 per dinamitzar la lectura i afavorir el desenvolupament de competències literària i social. El cursos de 2n i 5è de Primària assisteix a la Biblioteca Municipal per conèixer la biblioteca, el fons i diferents àrees i activitats, fer-se el carnet d’usuari, posar en pràctica el servei de préstec , dur a terme activitats lúdiques entorn del món del llibre i el temps de lectura.
 • Treball per projectes, una metodologia globalitzadora que pretén donar el protagonisme a l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Els infants aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar i aprendre dels errors i encerts, tot podent escollir què volen aprendre i així aconseguir un aprenentatge significatiiu.
 • Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h.
 • Acollida matinal a partir de ¾ de 8h.
 • Casal d’estiu al juliol i casal científic-tecnològic a partir de 4t de Primària
 • Servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Diversificació d’extraescolars: franja horària de migdia i franja horària de tarda.
 • Colònies de tres dies per curs i sortides culturals que complementen els aprenentatges a l’aula. De 1r a 4t fem natació.
 • Activitats complementàries de TAC i robòtica, anglès, convivència i activitat en el medi aquàtic.
 • Participació en campanyes solidàries.
 • Servei psicopedagògic basat en tres àmbits d’actuació: l’alumne, les famílies i els mestres. Ensenyem als nostres alumnes tècniques d’estudi, estratègies i organització per adquirir una bonaautonoia i seguretat, base per als estudis posteriors.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website