Atenció al públic:

09:00h - 17:15h.

Sta. Joaquima de Vedruna, 1

08770 Sant Sadurní d’Anoia

93 891 04 18

escola@vedrunasantsadurni.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Escola Nova 21

“No havia estat mai tan urgent replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge”.

L’estudiant del segle 21 és diferent del tipus d’estudiant que ha dominat el segle 20. El que aprenem, la manera com ho aprenem, i com això és ensenyat, està canviant. Això té implicacions per a les escoles i per a l’educació.

ENS APUNTEM al concepte d’ESCOLA AVANÇADA:

 • Que genera competències per a la vida en el context del segle 21.
 • Que mesura els assoliments d’aquestes competències.
 • Amb pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement.
 • Amb una organització dirigida a l’aprenentatge de tots els infants, que està oberta i interactua amb el seu entorn.
null

Impuls per la lectura - ILEC

Un dels objectius prioritaris de la nostra escola és potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Participació en el Pla ILEC, mitjançant l’impuls de la lectura, una iniciativa que potencia la lectura de manera sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum i augmenta la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector.

null

Escola Verda

L’escola s’integra en el programa Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat des del curs 2018-19.
Som escola verda perquè volem innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Treballem la sostenibilitat com un valor transversal, donant una visió ambiental global, plantejant-nos objectius relacionats amb l’eix de les competències del segle XXI del Projecte Educatiu Vedruna.
Disposem de l’Escamot Verd (un grup d’alumnes que dinamitzen diferents projectes) i de la Comissió Verda (alumnes de l’Escamot Verd, pares, professors, un Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, ADF, … amb l’objectiu de posar en comú els diferents projectes escollits pels alumnes, estudiar la viabilitat i els recursos disponibles.

Els nostres projectes són:

 • Projecte Apilo
  L’escola participa en el ‘Concurs Apilo XII’. Comptem amb un contenidor especial per a recollir piles i bateries d’aparells electrònics per tal que tothom que ho desitgi pugui fer-ne ús i posar el seu gra de sorra en la preservació del medi ambient.
 • Esmorzar saludable
  Des de l’escola apostem per la dieta mediterrània i equilibrada. Tots els dijous s’esmorza fruita a les etapes d’infantil i primària.
  És un projecte impulsat per la campanya “Fruita a les escoles” que finança la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Salut i Ensenyament.
  Amb el lema de “Els dijous mengem fruita…. mmm… que bona”, els dijous, oferim una peça de fruita a cada alumne per esmorzar, amb l’objectiu potenciar l’adquisició d’uns hàbits alimentaris saludables perquè els infants adoptin un estil de vida el més sa possible.
 • Hort i bosc escolar
  Amb aquest projecte, els alumnes poden treballar diferents aspectes que els permeten desenvolupar diferents competències bàsiques, sobretot les relacionades amb el coneixement i interacció amb el món físic.
  Les tasques realitzades a l’hort (preparar la terra, plantar, regar, netejar herbes, collir…), proporcionen als alumnes els coneixements i les eines per ubicar-se a l’entorn on vivim, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.
  A més, amb aquestes activitats portades a terme amb el projecte de l’hort, l’aprenentatge és vivencial i contextualitzat i permet als alumnes prendre consciència del seu propi aprenentatge. Són partícips d’una activitat rural i agrària generadora d’uns valors rics i propis.
  Actualment, seguim transformant el nostre hort ecològic en biodinàmic i en vincular el nostre projecte d’hort i bosc a les escoles als ODS que marca la ONU.
 • Compromís amb el medi ambient
  Afavorim hàbits quotidians (reciclar, reduir, reutilitzar, consumir responsablement) que promouen la sostenibilitat com la separació de residus a les aules i als patis, la reducció de residus utilitzant carmanyola pels esmorzars i cantimplora per l’aigua, enviament de circulars i informes via correu electrònic per reduir el consum de paper, entre d’altres.
  Participem en campanyes de l’entorn proper on es treballa el respecte per la natura, l’alimentació ecològica i els hàbits de vida saludable.
  Disposem d’aparcaments de bicicleta i patinets per afavorir un desplaçament segur i sostenible.
  Mantenim i intervenim en espais apadrinats pels nostres alumnes.
null

Robòtica educativa

És un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat. Així mateix, possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, l’autonomia, l’emprenedoria, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

La nostra escola té estructurat un eix d’aprenentatge que ens permet introduir diferents eines de robòtica a diferents moments.

 • A Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària:
  S’inicien amb els robots BEE BOT i BLUE BOT. En cada sessió es treballa una àrea diferent, des de les matemàtiques fins a la lectoescriptura. Els infants programen el robot utilitzant els botons de la part superior per seqüenciar els seus moviments. Amb aquest recurs, es pretén desenvolupar al màxim les capacitats dels infants potenciant les seves habilitats i reforçant la lateralitat, la creativitat i l’interès per la resolució de problemes.
 • Cicle Mitjà d’Educació Primària
  Introduïm el LEGO WEDO i LEGO WEDO 2.0. Utilitzant peces de LEGO, petits motors i sensors, els alumnes s’introdueixen en el món de la robòtica creant diferents construccions i programant-les a través de l’ordinador. El treball ja sigui amb instruccions o a partir de la pròpia creativitat, potencia el desenvolupament de la seva visió espacial.
 • Cicle Superior d’Educació Primària
  Treballem amb el LEGO SPIKE PRIME. Aquest material de robòtica amb una àmplia gamma de sensors permet profunditzar en la programació realitzant una gran varietat de reptes. Els alumnes poden programar-lo de múltiples formes per aconseguir un mateix objectiu, potenciant així la creativitat a l’hora de resoldre els reptes plantejats.
 • ESO
  Al nostre centre es realitza l’activitat extraescolar de robòtica a partir de Primer d’ESO on els alumnes participen a la FIRST LEGO LEAGUE. L’objectiu d’aquesta activitat i del mateix concurs és aconseguir que els alumnes desenvolupin les competències de treball en equip, gestionar i elaborar el seu propi projecte, així com construir i programar el robot per a què resolgui les diferents missions de forma autònoma pensant i acordant les decisions de forma conjunta.
  De manera progressiva a l’ESO també es treballen els programes següents:
  • Programació amb Makey-makey
  • Disseny de videojocs amb nivell avançat amb Scratch
  • Disseny d’aplicacions mòbils amb App inventor
  • disseny assistit per ordinador amb QCAD
  • Disseny d’Infografies amb Canva
  • Edició d’imatges amb Gymp
  • Edició de vídeos/so amb wevideo+Audacity
null

Escola Plurilingüe

L’objectiu és desenvolupar la competència lingüística al màxim de les seves capacitats a través de diferents formes de treball:

 • Anglès des de la llar d’Infants. A P4 i P5 50% en llengua anglesa.
 • Auxiliar de conversa nadiu a totes les etapes.
 • Assignatures no lingüístiques en llengua anglesa a primària i secundària.
 • Francès, com a segona llengua estrangera, des de 5è de Primària.
 • Activitats culturals: obres de teatre, xerrades, celebració de l’English Day…
 • Participació en colònies en anglès a Primària i el viatge a Dublín a 2n d’ESO.
 • Possibilitat de cursar el batxillerat dual
 • Realització dels exàmens oficials de Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET i PET.
null

Programa Salut i Escola

L’objectiu del programa Salut i Escola (PSiE) és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.
Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària.

null

Conveni Vedruna-Catalunya amb l'hospital Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participem en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Pastoral

Eduquem per construir una societat plural i en valors cristians. Aprofundim en el creixement personal, per avançar cap al compromís comunitari. També vivim i celebrem les festes importants del nostre calendari popular.
Algunes de les activitats a destacar serien:

 • Bon dia
  Cada dia comencem la Jornada amb una breu reflexió. És l’espai que anomenem “Bon dia“. Són cinc minuts que els mestres i alumnes dediquem, a l’inici del dia, a compartir vivències, notícies, desitjos, pors,… És un moment de reflexió conjunta que ens permet treballar la cohesió de grup i el creixement individual.
 • Lema de l’any
  Totes les escoles Vedruna de Catalunya tenim, cada any, un lema per treballar amb tota la comunitat educativa. Aquest any el lema és: “comprometre’s és renovar-se”.
  Fem diferents activitats, jocs, reflexions i cançons adaptades a cada etapa per treballar el lema de l’any.
 • Denip
  El 30 de gener és el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Fem algun acte que ens premeti una reflexió prèvia.
 • Escola Atenta
  És una eina d’acompanyament en el creixement integral de la persona. L’Escola, compromesa en l’educació en valors, vol facilitar el camí als infants i joves per arribar per si mateixos a ser més conscients del moment present i a viure la vida amb una qualitat i saviesa que necessàriament els portarà a trobar la felicitat.
  Aquesta eina pedagògica ofereix un munt d’activitats que giren al voltant d’un pilar bàsic: la focalització en el moment present i en l’experiència de l’atenció plena.
  Els exercicis d’atenció plena són l’eix fonamental per a desenvolupar i fer créixer les tres dimensions de l’alumne: educativa, de benestar i interior.
null

Programa de la fruita saludable

És un projecte impulsat per la campanya “Fruita a les escoles” que finança la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Salut i Ensenyament.
Amb el lema de “Els dijous mengem fruita…. mmm… que bona”, tots els dijous, oferim una peça de fruita a cada alumne per esmorzar, amb l’objectiu potenciar l’adquisició d’uns hàbits alimentaris saludables perquè els infants adoptin un estil de vida el més sa possible.

null

Pla Català de l'Esport

Fem esport i formem persones!
Participem des del curs 2005/06 en el projecte Pla Català d’Esport a l’Escola, impulsat pel Departament d’Ensenyament.
El seu principal objectiu és incrementar la participació de l’alumnat en activitats físiques i esportives en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.
L’escola té planificades una sèrie d’activitats al llarg de l’any com trobades esportives, jornades lúdico/esportives, suport i col·laboració a les activitats esportives extraescolars….
L’objectiu final és continuar gaudint, per molt anys, de l’esport i l’activitat física!

null

Servei comunitari

És una proposta educativa que combina l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb un servei a la comunitat.
L’alumnat de 4t d’ESO realitzen, un dia a la setmana, tasques d’ajuda i acompanyament al Casa dels Avis del poble. Els alumnes han de realitzar les tasques que se’ls encomanin o proposen per tal d’ajudar els avis i àvies. És una tasca molt enriquidora, ja que els permet ser generosos i útils i alhora poden aprendre de l’experiència i vivències dels usuaris de la Casa dels Avis. Comencen pensant que donaran molt i acaben veient que reben més.
Treball realitzat amb coordinació amb la directora de la Casa dels Avis.

null

Projectes solidaris

Eduquem i creem persones crítiques, solidàries i compromeses en la nostra societat. Algunes de les accions són:

 • Recollida de roba i d’aliments.
 • Esmorzar solidari per mans unides.
 • Acció solidària el dia de portes obertes. Cada curs s’escull un objectiu diferent per poder aportar una ajuda
 • Apadrinaments d’espais públics. Amb coordinació amb l’Ajuntament tenim cura d’espais col·lectius del municipi.
 • Aprenentatge intergeneracional
  Alumnes de l’ESO fan de professors i acompanyants d’aprenentatge a alumnes de Cicle Inicial de primària.
 • Col·laboració amb l’ONG “sonríe y crece” tot recollint raspalls de dents que seran enviats a famílies de la República Dominicana
 • Visita a la fundació Arrels de Barcelona Ningú dormint al carrer!

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website